21 Haziran 2024

Kırşehir STK’larından, Seçilmişlerin ve Kurumların Üzerine Düşeni Ödevi Bilmesi Gereken; ALKIŞLANACAK BİR “KENT ÇALIŞTAYI”

 

Kırşehir Ticaret Borsa Başkanının, Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanın, Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanın,  Kırşehir Ziraat Odasının Kırşehir Kent Konseyi Başkanın Ortaklaşa Yaptığı Bir Çalıştayla Nefes Aldı Bu Şehir…

Geçte Olsa Şehrin Kanayan Sorunlarına Resmen Şehir Adına Müdahil Olan Bu “Sivil Girişim”; Şehirde Büyük ve Ciddi  Bir Karşılık Buldu.

Geçmişte eski AK Parti ‘li seçilmişlerin sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelerek hiç olmazsa istişare ettiği ortam tümüyle sonlandırıldığı gibi, başta meslek kuruluşları olmak üzere, sorunlara siyasileri davet ederek konuşulduğu toplantı çalıştay vs. girişimlerden da eser kalmayınca…

Şimdi bu şehirde;  “Belediye Başkanlığını kaybettik” diye kendi şehirlerinin belediyesini “çalışamaz” hale getirmek isteyen ve yaşanmış bitmiş bir seçimin sonuçlarını demokratik temayül içinde görmeyip bir sülale, köy kavgası ruh hali yetiyle davranan “bozuk bir siyaset genetiği” içinde görülen AK Parti içinde ciddi bir damarın tümüyle ayan beyan ortaya çıkıp şehre yapılacak hizmeti, aksatmayı bırakın durdurur hale gelmesiyle..…

Birer hizmet aracı olan Siyasi partilerin; şehrin sorunlarını düzenli takip etmeyip, kendi iç sorunlarının ve mahalle kavgacılığının dibine kadar gömülmesiyle…

Memleketin göbeğinde eskisi yıkılıp yenisi yapılacağını duyuran ve de “ihalesi yapılmış” “Hükümet Konağı”nın neden iptal edildiğini, içinden “güvenli karayolu ağı geçmeyen” var olan yolun da “güvenli karayolu ağından çıkarılıp belediye yolu yapıldığı”, buna karşı  “çevre yolunun bulunmadığı” parmakla gösterilen bir vilayet olup,  bu durumu kendi şehrine açıklayamayan bir iradesizlik baş gösterince…

Çok daha önemlisi, paydaşları şehrin valiliğinden üniversitesine sivil toplumun tümüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ve şehirde yaptırım gücü olmasa da adeta danışma meclisi görevi gören, amacı bir yönetmenlikle resmi gazete de yayınlandığı şekliyle;

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluşturan; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını harekete geçiren” dir.

Görevi yasa ve yönetmeliklerde böyle açıklanan “Kırşehir Kent Konseyi”de devreye girmeyip işlevsiz kalınca…

Siyaseten şehir sorunlarının çözümünde  “özlük -üveylik” mecralarına kadar çekebilen basitliğin sürdürülebilirliği tamamen tıkanınca.

Tüm kamuoyunun ibretle izlediği toplumsal ve kentsel karşılığı olmayan bu hırs karşısında vatandaşın Odalarımıza STK’larımıza işbirliği koordinasyon ve aracılık etme yönünde baskıları artıp “elinizi taşın altına koyun gün bu gün” deyince…

Tamda bu ortamda, Kırşehir Ticaret Borsa Başkanının,Ticaret ve Sanayi Odası başkanın,  Kırşehir Esnaf ve sanatkârlar odalar Birlik Bakanın,  Kırşehir Ziraat Odasının, Kırşehir Kent Konseyi Başkanın ortaklaşa yaptığı bir “Çalıştay“la nefes aldı bu şehir.

Geçte olsa şehrin kanayan sorunlarına resmen şehir adına müdahil Bu sivil girişim şehirde büyük bir karşılık buldu.

Tebrik etmek gerekir ki, şehrin çözülmesi gereken hemen tüm can alıcı sorunlarının iyi bir çalışma ile “19 maddede tek tek gündem olarak açıklandığı” çalıştay açıklamasının sonuna “Söz konusu bu çalıştayların her ayın dördüncü haftasında yapılmasına” şeklinde bir ibare konması bu girişimin kararlığı ve sürdürülebilirliği adına iyi bir başlangıç iyi bir umut oldu.

Bir diğer nokta ’da AK Partide Seher Ünsal Hanımefendinin il başkanı olarak getirilmesiyle malum “dar arkadaş gurubu’nun kentle ve sivil toplumla iletişimi keserek adeta “memurlaşma”sının bıkkınlığı, çiçeği burnunda yeni İl Başkanında şehirdeki bu durumu değiştirmek adına “yüksek beklentiler” oluşturduğunu da gizlemeye gerek yok. Şehre dokunmanın yolu seçimlere hazırlanın talimatıyla sıkmadık el bırakmamak kuru kuruya ziyaretler yapmak değil “iş bitirmek” olsa gerek.

Kaldı ki AK Partiden bir değil iki milletvekili var. Ankara’dan seçilen Sayın Hacı Turan kökten ticaret erbabı olarak bu eski arkadaş gurubuyla çatışmamak ve kötü olmamak adına “ben Ankara milletvekiliyim” diyerek artık kıyıda köşede durması çok anlamsız ve sanırız devreye de alınmalı kentin sorunlarının takibinde iki dönem milletvekilliği yapan biri kendisinden yararlanılmalıdır. Sayın Hacı Turan’da bu memleketinde ticaret yapmakta kendi memleketinin ekmeğini yemektedir.  Kırşehir için “şuradan ben sorumluyum buradan sen sorumlusun” gibi “nüfuz alan kaprisleri”yle uğraşılacak, bir durum hoş görülemez.

Bu şehir için Sayın Mustafa Kendirli’ de Sayın Hacı Turan’da aynı oranda sorumlu milletvekilidirler.

Aynı şekilde bugün milletvekili olmasa da bu şehre emekleri geçen ve hemen her bir sorunumuza vakıf Sayın Mikail Arslan içinde aynı şey söz konusu.

Bu vesileyle: Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Sayın Mustafa Yılmaz’a; Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanı Sayın Bahamettin Öztürk’e, Kırşehir Ticaret Borsasını Sayın Neşet Yavuz’a Ziraat Odası Başkanı Sayın Sinan Purcu’ya, Kent Konseyi Başkanı Sayın Tahsin Üçgül’e ve bu kurumlarımızın duyarlı ve destek veren değerli üyelerine ne kadar teşekkür etsek azdır.

İçinde her siyasi partiden renklerin bulunduğu bu odalarımızın “sadece kentin ortak sorunlarıyla çerçevelenmiş” ve iyi çalışılmış gündem kararları, başta seçilmişler olmak üzere tüm siyasilere ve de şehirde konuşlu ilgili kurumlara “ev ödevi” niteliğindedir.

TİCARET VE SANAYİ ODASI, KIRŞEHİR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI,   KIRŞEHİR TİCARET BORSASI, ZİRAAT ODASI VE KENT KONSEYİ BAŞKANLARININ 22 OCAK 2021’DE BİRARAYA GELEREK ÇALIŞTAY DA ALDIĞI KARARLAR:

 YATIRIMCI ÇEKME

Milletvekili sayımızın üçe çıkartılması daha iyi hizmet alma noktasında önemli bir etken olacaktır. Bu noktada nüfus artışı konusuyla ilgili yatırımcı çekme çalışmaları ve sonucunda istihdam artışı, Üniversitemize daha fazla öğrencinin gelmesi hem ekonomik hem de soysal kültürel sonuçlar doğurarak nüfusa olumlu anlamda artış sağlayacaktır.

HÜKÜMET BİNASI

Hükümet binamızın atıl vaziyette olması Ahilik geleneğimizin temel taşını oluşturan şehrimizin birliktelik ruhuna yaraşır nitelikte değildir. Valiliğe bağlı olarak faaliyet gösteren Müdürlüklerin önceden olduğu gibi tek çatı altında toplanması vatandaşların iş ve işlemlerini daha hızlı yürütebilmesi bürokrasinin de yükünü azaltacak olması ve bu konuda ki çalışmaların hızlandırılması.

 HASTANE

Yapılması planlanan yeni Hastane binası için Sivil toplum Kuruluşları ile istişare edilmemesi ve mevcut hastane binasının 350 yataklı iken yapılması planlanan yeni hastane binasının 400 yataklı olması İlimiz için yeterli değil midir şeklinde akıllarda soru işareti bırakıyor. Mevcut hastane binamıza ulaşımın kolay yapılması açısından yaptırılan üst geçit milli servet olup, mevcut hastane binasının atıl konuma düşmesine de neden olacaktır ve bu konuda planlama var ise kamuoyu ile paylaşılması önem arz etmektedir.

ÇEVRE YOLU

İlimiz Çevre Yolu; Toplam 25 km uzunluğunda bölünmüş yol proje çalışmaları tamamlanarak 24.05.2013 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Yapım maliyeti 250 milyon TL olan yolun genişliği 26 m olup, BSK’kı bölünmüş yol standardındadır. Projede 4 adet hemzemin kavşak ile 5 adet farklı seviyede kavşak da bulunmaktadır. Üniversite kampüsü ve organize sanayiden geçecek olan çevre yolu İlimiz önceliklerinden biri olup bir an önce tamamlanmalıdır.

  TUZKÖY HAVAALANI YOLU

Tuzköy havaalanı yolunun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.

 KAYSERİ-ANKARA KARAYOLU TİCARİ ALAN

Kayseri-Ankara Karayolu (Petlas – Özbağ arası) sağ ve sol olarak ticari alana açılmalı, Yol güzergâhındaki tarım alanlarının ticari alanlara açılması İlimizin yer aldığı konum açısından gerekse ekonomi açısından İlimizin bilinirliği önemli bir etken olacaktır.

SEÇİLMİŞ SİYASETÇİLERİNİN DE STK LARI İLE DİYALOĞU

İlimizin seçilmiş siyasetçilerinin de STK ları ile diyaloğu ve ilişkisi yok denecek kadar azdır. Hangi sebepten olur ise olsun, duruşu apolitik ve siyaset üstü kurumlar olan yarı kamu niteliğindeki STK ları ile şehrin siyasi temsilcileri arasında bağların ve iletişimin sağlam olması şehrin büyük yararına olacaktır. Bu bağlamda siyasi seçilmişlerin de STK ları ile olan ilişkilerinin sağlıklı bir temele oturması gerekmektedir.

BİR ÜST TEŞVİK BÖLGESİ

Teşvik kapsamında 4. Bölge teşviklerinden yararlanan Kırşehir bu nedenle yeterince yatırım alamazken, teşvik kapsamındaki Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yatırımlar bir üst bölge teşvikinden yaralanabilmektedir. Bu nedenle Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi için gerekli çalışmalar başlatılarak Bakanlığa sunulmuştur. Bir an önce genişletilmesi çalışmasının sonuçlandırılması ve bir üst teşvik bölgesine geçilmesi önem arz etmektedir.

 PANDEMİ SÜRECİNDE ESNAF VE TACİRLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Pandemi sürecinde esnaf ve tacirlerin yaşadığı sorunları belirlemek ve çözüme kavuşturmak amaçlı anket hazırlanmıştır. Yapılan anket sonucunda aşağıdaki verilere ulaşılmış olup, pandemi sürecinde esnaf ve tacirlerin ciddi sıkıntılar yaşadığı görülmüştür.

Katılımcıların;

%78.6’sı 2019 yılına göre daha kötü

%12,8’i 2019 yılına göre daha iyi

%8.6’sı 2019 yılı ile aynı

Şeklinde değerlendirme yapmıştır.

“Firma olarak 2020 yılı sonunda enflasyon için (12 ay bazında) yıllık % tahmininiz nedir?” Sorusuna 145 yanıt gelmiştir. Katılımcıların ortalama olarak enflasyon tahmini 2020 yılı sonu için %34,14’tür.

“Firma olarak 2020 yılı sonunda dolar kuru için (Merkez Bankası fiyatları ile) TL olarak tahmininiz nedir?” sorusuna 144 yanıt gelmiştir.

Katılımcıların ortalama olarak dolar kuru için tahmini 2020 yılı sonu için 8,44 TL’dir. Anket katılımcılarının %71,8’i 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde üretimlerinde azalma olduğunu, %8,3’ü üretimin arttığını, %19,9’u ise üretimlerinde değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %74,1’i 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde iç satışlarında azalma olduğunu, %9,5’i iç satışlarının arttığını, %16,4’ü ise iç satışlarında bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %61,9’u 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ihracat oranlarında azalma olduğunu, %1,4’ü ihracat oranlarının arttığını, %36,7’si ise ihracat oranlarında değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %58,5’i 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde istihdam sayısında azalma olduğunu, %8,2’si istihdam sayısının arttığını, %33,3’ü ise istihdam sayısında değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %53’ü 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde stoklarında azalma olduğunu, %12,2’si stoklarında artış olduğunu, %34,8’i ise stoklarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %62,4’ü 2020 yılının sonunda üretimlerinde azalma, %14,6’sı üretimlerinde artış, %23’ü ise üretimlerinde herhangi bir değişiklik beklememektedir.  Anket katılımcılarının %65,2’si 2020 yılının sonunda iç satışlarında azalma, %17,1’i iç satışlarında artış, %17,6’sı ise iç satışlarında herhangi bir değişiklik beklememektedir. Anket katılımcılarının %53,8’i 2020 yılının sonunda ihracat oranlarında azalma, %9’u ihracat oranlarında artış, %37,2’si ise ihracat oranlarında herhangi bir değişiklik beklememektedir. Anket katılımcılarının %57’si 2020 yılının sonunda istihdam sayısında azalma, %10,7’si istihdam sayısında artış, %32,2’si ise istihdam sayısında herhangi bir değişiklik beklememektedir.

ÜNESCO VE KIRŞEHİR

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik alanında giren İlimizin müzik şehri olduğunu UNESCO tarafından tescillenmiş olup, bu kapsamda fırsatları değerlendirerek Yunus EMRE, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran’ın ulusal ve uluslararası platformunda daha geniş kapsamlı olarak tanınırlığının arttırılması.

KARAKURT KAPLICASI

Karakurt’ta Selçuklu zamanından kalma şifahanenin sağlık turizm destinasyon noktası olarak bölgeye kazandırılması için çalışmalar başlatılmış olup, İhalesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde dosya beklemekte bununla ilgili bir an önce çalışmaların hızlandırılması ve sonuçlandırılması.

ABDAL KÜLTÜRÜ

Abdallık geleneğinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıyla; bölgedeki Abdalların Temel ve mesleki becerilerini artırarak farkındalık yaratılması sağlanmalı. Mevcut ve gelecekteki müzik eserlerinin notalaştırılarak geleceğe aktarılması sağlanmalı. Bağbaşı Mahallemizde yer alan Bozkırın Tezenesi ustad Neşet ERTAŞ’ın evini bulunduğu alan ve tüm abdalların ikametgah ettiği bölgenin yeni bir turizm destinasyonu olarak ilimiz ve bölgemize kazandırılması.

TABİAT PARKI

Tabiat Parkının bir an önce hizmete açılarak Kırşehir halkının sosyal tesis olarak kullanımının sağlanması.

 TABELALARDA STANDART

Şehrimiz ana caddelerinde yer alan tabelalarında standart olmaması, görsel ve yazı tiplerinin birbirinden farklılık göstermesi ve dış cephelerde ise uyum olmaması şehrimizde görüntü kirliliğine neden olmaktadır.

 ÇEVRE TEMİZLİĞİ

İlimizin çevre temizliği için cadde ve sokaklara çöp atanlara (çekirdek, izmarit v.b.) onaylanan ancak uygulanmayan cezai işlemin uygulanmasına ya da çevre bilincine sahip “ Gönüllü Müfettişler” belirlenerek yere çöp atan kişilerin uyarılmasına,

 MÜLTECİLER

Mültecilerin sosyal uyumunu destekleyen çalışmalar yürütülerek bu kapsamda sosyal ve kültürel hayata entegre edilmesi için uyum eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.

 KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİN ADININ ANIT

Çiçekdağı Parkında Çanakkale’de şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimizin adının anıt yapılarak adlarının ölümsüzleştirilmesine,

KIZILIRMAK HAVZASINDA SULAMA İÇİN ELEKTİRİK

Kızılırmak havzasına elektrik hattı çekilerek yerli üretimimizi teşvik etmek amacıyla çiftçilerimize bir nebze nefes olmamız gerekmektedir. Aynı zamanda tarımda kullanılacak elektrik enerjisi birim fiyatının düşürülmesi için çiftçilerimize özel protokol imzalanmasına.

ET KOMBİNESİ- HAYVANSAL ATIKLAR İÇİN TOPLAMA MERKEZİ

Kırşehir etinin Türkiye’de marka olması konusuna ivme kazandırmak için et kombinetesisi kurulması ve köylerimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak adına köylerimizde hayvansal atıklar için toplama merkezi kurulmasına.

HİRFANLI BARAJINDAN SIDIKLI BARAJINA SU AKTARIMI

Bazı göletlerimizin yakınlarından geçen kaynaklarımızın sulama alanlarına aktarılması için çalışmaların yapılmasına ve boşa akan kaynakların göletlerle buluşturulmasına. Hirfanlı Barajından Konya ovasına kadar su aktarılıyor ise 3 km yakınındaki Sıdıklı Barajına neden su aktarılmıyor.1993 ve 2000 yıllarında inşaatı yapılan inşaatın şu anki sulama alanı 4500 hektarlık alan olup, suyun aktarılması ile birlikte daha fazla tarım arazisi suya kavuşacaktır.

 IPARD KAPSAMINA DÂHİL OLMAMIZ

IPARD kapsamına dâhil edilmeyen İlimiz, IPARD kapsamında Kırsal Kalkınma hibe desteği alan komşu iller Aksaray, Nevşehir ve Yozgat’a kıyasla bu desteklere fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır. Kırşehir İlimizin daha kapsamlı yatırım destekleri sağlanmalı ve İlimiz ivedikle IPARD kapsamına dahil edilmelidir.

 AHİ EVRAN-I KÜLLİYESİ YAPIM SÜRECİ

Ahi Evran-ı Külliyesi yapım sürecinin tamamlanarak Kapadokya Bölgesine gelen turistlerin ilimize de gelmesi için tur programına dahil edilmesi konusunda çalışmaların yapılmasına,

 KIRŞEHİR BELEDİYESPOR’A SAHİP ÇIKMA

Tüm şehirlerin ülkemizde kendine has, ülkeye açılan bir yüzü vardır. Bu tarihi, kültürel mirasının yanında profesyonel deplasmanlı liglerdeki spor takımlarıdır. Kırşehir’imiz de ülkemizde profesyonel anlamda Kırşehir Belediyespor Futbol kulübü ile 2. Ligde temsil edilmektedir. Bu bağlamda Kırşehir’in marka değeri olan futbol kulübümüzün yaşatılması her bir Kırşehirli için sosyal sorumluluktur. Bu marka değere sahip çıkabilmek adına şehrimizin büyük STK ları el ele vererek takımın yükünü ellerinden geldiğince kaldırmaya çalışmaktadır. Ne var ki şehrin bu değerine sahip çıkmayanlar bunu yanında bir STK ları takıma sahip çıkmak ile suçlamaktadırlar. Takım başarısız olup adı ülke gündeminden çıkınca STK lar sahip çıkmıyor diye büyük eleştirilerde bulunanların da olması tam bir paradokstur. STK lar var oldukları şehrin namına, markasına ve sahip olduğu her değere yeri geldiğinde sahip çıkmayı üye ve vatandaşlarına karşı bir borç bilmekte ve bu bilince sahip siyasi, sivil her bir Kırşehirliyi Kırşehir Belediyespor’a sahip çıkmaya çağırmaktadır.

 

 

error: Emeğe Saygı Lütfen.