17 Haziran 2024

Şehirde; STK’larla Milletvekili Kendirli Arasındaki; “MANZARA-İ UMUMİYE”

 

Kırşehir’de şehir adına bir şeylerin ters gittiğini görüp, hiç olmazsa sivil bir kent dokusunu harekete geçirmek adına vatandaşın ve basının; Odalarımıza, STK’larımıza işbirliği koordinasyon ve aracılık etme yönünde baskıları artıp “elinizi taşın altına koyun gün bugün” diyen tazyikleri başlayınca, tamda bu ortamda, Kırşehir Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Kırşehir Esnaf ve sanatkârlar Odalar Birliği, Kırşehir Ziraat Odası ve Kırşehir Kent Konseyi’nin ortaklaşa yaptığı bir “Çalıştay” ;haklı olarak büyük ilgi gördü.

Geçte olsa şehrin kanayan sorunlarına resmen şehir adına müdahil Bu “sivil girişim” şehirde büyük bir karşılık buldu.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül’ün oluşturduğu bu çalıştay girişimine;  S.S. Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı eski ANAP İl Başkanı Muzaffer Tekeli’de katılıyordu.

Tebrik etmek gerekir ki, şehrin çözülmesi gereken hemen tüm can alıcı sorunlarının iyi bir çalışma ile “19 maddede tek tek gündem olarak açıklandığı” çalıştay açıklamasının sonuna Söz konusu bu çalıştayların her ayın dördüncü haftasında yapılmasına şeklinde bir ibare konması bu girişimin kararlığı ve sürdürülebilirliği adına iyi bir başlangıç iyi bir umut oldu.

İçinde her siyasi partiden renklerin bulunduğu bu odalarımızın “sadece kentin ortak sorunlarıyla çerçevelenmiş” ve iyi çalışılmış gündem kararlarının açıklandığı, İlk toplantı 22 Ocak 2021 TSO’ da yapıldı ve sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Başta seçilmişler olmak üzere tüm siyasilere ve de şehirde konuşlu ilgili kurumlara “ev ödevi” niteliğindeydi ve şu başlıkları içeriyordu:

Hükümet Binası, Hastane, Çevre Yolu, Tuzköy Havaalanı Yolu, Kayseri-Ankara Karayolu Ticari Alan, Bir Üst Teşvik Bölgesi, Pandemi Sürecinde Esnaf Ve Tacirlerin Yaşadığı Sorunlar, UNESCO 2021 Kararları Ve Kırşehir, Karakurt Kaplıcası, Abdal Kültürü, Âşık Paşa Tabiat Parkı, Tabelalarda Standart, Çevre Temizliği, Mülteciler, Kahraman Mehmetçiklerimiz Adına Anıt, Kızılırmak Havzasında Sulama İçin Elektrik, Et Kombinesi- Hayvansal Atıklar İçin Toplama Merkezi, Hirfanlı Barajından Sıdıklı Barajına Su Aktarımı, IPARD Kapsamına Dâhil Olmamız, Ahi Evran-I Külliyesi Yapım Süreci, Kırşehir Belediyespor’a Sahip Çıkma, Seçilmiş Siyasetçilerinin STK’lar İle Diyaloğu

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bu çalıştay kararlarında, belediyeyi ilgilendiren konuları, alt başlıklar içinde toparlayarak kamuoyuna dönük açıklamada bulundu ve STK’lara teşekkür etti.

2.ÇALIŞTAY TOPLANTISI

STK’lar 2. Toplantıyı 25 Şubat 2021 Ticaret Odasında yapılıyor. STK’ların ortak kararıyla Belediye Başkanı Ekicioğlu çalıştaya davet edilerek çalıştay kararlarında belediyeyi ilgilendiren konular üzerinde sunum yapıyor, soruları yanıtlıyor. Bu çalıştayda 3. Toplantının 5 Mart günü, Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde yapılmasına, çalıştay kararlarında hükümeti ve belediyeyi ilgilendiren konularda İktidar Partisi Milletvekili Mustafa Kendirli ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun davetli olarak çağrılmalarına oy birliği ile karar veriliyor.  Gerek Milletvekili Kendirli ’ye gerekse Belediye Başkanı Ekicioğlu’na, Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde yapılacak olan 3. Toplantının 5 Mart çalıştay daveti bizzat Bahamettin Öztürk tarafından yapılıyor. Bahamattin Öztürk, Kendirli ve Ekicioğlu ile görüştüğünü, çalıştaya katılacaklarını söylediklerini diğer STK Başkanlarına duyuruyor.

3. TOPLANTI

3, toplantı 5 Mart ta Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde toplanılıyor 6 STK temsilcileri ile davetlilerden Belediye Başkanı Ekicioğlu geliyor ancak Milletvekili Kendirli gelmiyor.. Toplantıda Çalıştayın ev sahibi Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk toplantıda  “Sayın Milletvekilinin önce geleceğim dediğini ancak gece 23.30’da kendisini arayarak toplantıya katılmaktan vaz geçtiği söylediğini, kendisinin de ‘niçin katılmıyorsunuz?’ sorusuna karşılık olarakda‘Basın açıklamanızda AKP milletvekili demişiniz onun için gelmeyeceğim’” dediğini aktarıyor. Kendirli’nin “geleceğim” diyerek gelmediği bu toplantıya davetli olarak katılan Ekicioğlu toplantıdan ayrılıyor ve 6 STK Başkanı durum değerlendirmek üzere toplantıya devam ediyor.

Bu durum üzerine STK Başkanları bir kısım basında yer alan “AKP milletvekili” ibaresi yerine “Adalet ve Kalkınma Partisi” ibaresi olarak düzeltmelerini ve böyle kullanılmasını rica ederek bu durumu düzelttiriyorlar. Toplantı halinde iken Kendi aralarında da 2 temsilci seçerek Milletvekili Kendirli’nin katılımını sağlamak adına bizzat Han Yapı ticari ofisine gidiyor. Tahsin Üçgül ve Muzaffer Tekeli’den oluşan 6 STK adına iki temsilci Milletvekili Kendirli ile görüştükten sonra, bilgi vermek üzere Esnaf Odalarına dönüyorlar. Milletvekili Kendirli ile görüşmeden dönen Tahsin üçgül ve Muzaffer Tekeli burada arkadaşlarına “kendirli ile görüştüklerini nerede ne zaman olursa gelirim dediğini bunun üzerine kendisini 12 Mart 2021 Cuma günü saat 14.00’de ticaret odasına bizzat Tahsin Üçgül tarafından davet edildiğini ve sonuçta söz aldıklarını” duyuruyorlar. Bunun üzerine 6 STK Başkanı 12 Mart Cuma günü saat 14.00’de Ticaret Sanayi Odasında buluşmak üzere toplantıyı sonlandırıyor.

4.TOPLANTI VE 6 STK TEMSİLCİSİNİN İMZALI AÇIKLAMASI

toplantı Milletvekili Kendirli ’den katılım sözü alınmış olarak 12 Mart Cuma günü saat 14.00 ’de Ticaret Sanayi Odasında toplanıyorlar. Belediye Başkanı Ekicioğlu’nun davete yine iştirak ederek geliyor ama Milletvekili Kendirli gelmiyor. 6 STK temsilcisi bir saate yakın bekleyişin sonunda, bu durumu Kırşehir kamuoyuyla paylaşmak adına ve tam bir ittifakla aşağıda ki metinden oluşan bir basın açıklaması yapıyorlar:

Kamuoyu Bilgilendirme

Sivil Toplum Kuruşları Başkanları Çalıştayımız kapsamında gerçekleştirilen toplantılar devam etmekte olup, 12/03/2021 tarihinde Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve S.S. Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli’nin katılımı ile Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve S.S. Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Sayın Mustafa Kendirli ilk iki çalıştayımızda alınan kararlar ve gündem maddelerini görüşmek üzere kendilerini toplantımıza davet etmiştir. Kırşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Ekicioğlu’nun katılım sağladığı toplantıya Sayın Milletvekilimiz katılmamıştır.

05/03/2021 tarihinde Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına aile dostunun sağlık sebeplerini gerekçe göstererek katılmayan fakat bir sonraki toplantıya katılım sağlayacağını bildiren Sayın Milletvekilimizin yine toplantıya iştirak etmemesi çalıştayımız da bulunan STK Başkanlarımız tarafından üzüntü ile karşılanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa KENDİRLİ kendisi gibi seçimle göreve gelmiş şehrimizin en büyük STK Başkanlarının davetine icabet etmemesi ve Kırşehir’in sorunlarının masaya yatırılıp çözümlemek amacıyla bir araya gelinen toplantıya teşrif etmemeleri Ahiliğin ruhuna yakışmadığı, çalıştaya katılım sağlayan başkanlar tarafından dile getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

imzalar:

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül,S.S. Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli.

Bir düşünün!

Şehrin nüfusunun önemli bir kesitine hitap eden meslek odalarını da içine alan “Altı STK’nın topluca bir milletvekiline hitaben imzalı açıklama yapmasının bu şehirde bir ilk” olduğunu getirin aklınıza.

Buradan da bakın…

İstenen tek şey istişare ve diyalog…

Herkesin siyasetini partisini bir kenara koyup şehir için ortak bir mutabakat isteği sadece…

Cevaplar daha da vahim…

MİLLETVEKİLİ KENDİRLİ’NİN AÇIKLAMA YAPIYOR

iki toplantıya “geleceğim diye gelmeyen”, Milletvekili Kendirli; STK başkanlarının açıklamasına; bir TV programında STK açıklamasıyla çelişen beyanlarla ve Ticaret ve Sanayi Odasını hedef alarak süreci geren şu yanıtı veriyor:

  • “NEZAKET ÖLÇÜLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİRLERSE ÇALIŞTAYA GİDERİM”
  • “TİCARET ODASI CHP’NİN ARKA BAHÇESİ GİBİ ÇALIŞIYOR.”

“Geçen hafta değil ondan önceki hafta davet ettiler. Salı günü yapalım dediler. Meclis çalışması var diye Cuma günü yapalım dedim.  Birincisi ve ikincisinden hiç haberim yok. Perşembe akşamı haberlere bakarken yapılan çalıştayın raporunu gördüm. Raporda son maddede beni davet edeceklerini yazmışlar. Kamu yatırımları ile ilgili maddeler var. Valilik binası ile ilgili referandum yapılmasını gerektiğini söylüyorlar. Bunun yöntemi bu değil, muhatabını çağırıp ona göre sorarsınız, oradan referandum çıkarsa ona göre yayınlarsınız.  Son madde de Belediye Başkanı’nı da çağıracaklarını yazmışlar. Kamu yatırımlarını soruyorlar, Belediye yatırımlarını soran yok. Ticaret Odası CHP’nin arka bahçesi gibi çalışıyor. 18 yaşından beri Oda’nın üyesiyim. Orası tarafsız olmalı, bu duruma gelmesine çok üzülüyorum ve utanıyorum. Son madde de AKP Milletvekili Mustafa Kendirli’nin daveti diye yazılmış. Bahamettin Bey haberi olmadığını söyledi. Sekretaryanın hatasıdır dedi. Bu yöntem doğru değil, bu yüzden gitmedim. Ardından Muzaffer Tekeli ve Tahsin Üçgül beni ziyaret etti, onlara da aynı şeyi anlattım. Nezaket ölçülerini gözden geçirirlerse çalıştaya giderim. 

Milletvekili Kendirli’nin süreci germekle kalmayıp  Ticaret Odası’na resmen ” CHP’nin arka bahçesi gibi çalışıyor.” demesi bardağı tümden taşırıyor. Bu durum şehirde ilk defa bir çalıştayla bir araya gelerek “ortak akıl” çerçevesinde sorunlara müdahil olan 6 STK‘yı parçalama girişimi olarak da değerlendiriliyor ve ayıplanıyor.

Nitekim Ticaret ve Sanayi Odası Kendirli‘nin bu açıklamalarına karşılık yeni bir açıklama ile yanıt vererek şöyle diyor:

Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Kendirli’ nin 12 Mart 2021 tarihinde ilimizde yayın yapmakta olan yerel bir televizyon kanalında katıldığı söyleşide kullanmış olduğu ‘’Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Halk Partisi’nin arka bahçesi gibi çalışıyor. Bende bu odanın bir üyesiyim ancak bu durumdan utanıyorum ve üzülüyorum.’’ ifadesi üzerine odamız adına cevap verme zaruriyeti hasıl olmuştur.
İlimizin 1500 ü aşan üye sayısı ile en büyük STK’sı durumunda bulunan odamız Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde mesleki faaliyetlerine göre sınıflandırılmış 12 Meslek Komitesinden seçimle gelen 27 meclis üyesi ile temsil edilmekte ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Gönüllülük esasına dayanarak Yönetim Kurulumuz ve Meclisimiz tarafından yürütülen tüm çalışmalar bütün devlet kurumları ve STK lar ile uyum halinde ve tamamen şeffaf olarak yürütülmektedir.
Seçimlerde kullanılabilecek en demokratik bir sistem ile 12 Meslek Komitesinin içinde yer alan üyelerin demokratik haklarını en bağımsız bir şekilde kullanarak hiçbir siyasi görüş, düşünce yada fraksiyona bakılmaksızın tamamen iş dünyası odaklı katıldıkları bu seçimlerde her görüş düşünce ve fikirden iş dünyası temsilcileri gruplarından seçilerek yönetim kurulunu denetleme görevini de üstlenen meclis üyeliğine seçilmekte, devamında da bu 27 kişi, 7 kişilik yönetim kurulunu ve başkanını seçmektedir.
Tamamen siyasi kaygı ve düşünceden uzak, iş dünyası odaklı bu seçim sisteminin neticesinde doğal olarak Meclisimizde ve Yönetim Kurulumuzda her görüş ve düşünceden üyelerimiz birbiri ile uyumlu çalışan çeşitliliği fazla ve ama odağı tek bir zihniyetle bir kuruş bile almadan gönüllülük esası ile çalışmaktadırlar.
Bu çeşitliğe örnek ve yukarıda bahsedilen asılsız iddiaya yanıt olması içinde; halihazırda görev yapan Meclis Başkanımızın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir üyesi ve eski bir il yöneticisi, bir yönetim Kurulu Üyemiz halihazırda yine aynı partinin üyesi ve il teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi, yine bir Yönetim Kurulu Üyemizin ise Milliyetçi Hareket Partisi üyesi ve bir önceki yerel yönetim seçimlerinde partisinden aday adaylığının açıklanmış olduğu, yine Meclisimizde tüm partilerden üyeler bulunduğu ancak bunun ötesinde hepsinin iş dünyasına ait oldukları Odamız çatısı altında aynı amaç ile siyasi farklılık gözetmeden uyum içinde çalışması hususunu üstüne basarak ifade etmek isteriz. Yine halihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Başkanımızın, herhangi bir siyasi parti üyeliği dahi bulunmamaktadır. Bu durumların göz ardı edilerek, Milletvekilimiz tarafından böyle bir açıklamanın yapılmasını Odamız ve Sayın Vekilimiz adına çok talihsiz bulmaktayız.
Sayın Vekilimize iade-i ziyarette bulunma nezaketini göstermediği yeni seçilen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun ilk nezaket ziyaretinin Meclis’te kendine yapılmış olduğunu ve 5 aydır hala cevap vermediği bir randevu talebimiz olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kendisinin de bu kurumun bir üyesi olduğunu defaatle beyan eden Sayın Milletvekilimizden tüm üyelerimizi, seçimle gelen Meclisimizi ve bu meclisin yine seçimle getirdiği Yönetim Kurulunu hatta personelini dahi zan altında bırakan bu iddiasını ispat etmeye, edemediği takdirde kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz.
Sayın Milletvekilimizin aynı zamanda kendisinin de beyan ettiği üzere üyemiz olması hasebiyle, kullanmış olduğu bu talihsiz ifadeden dolayı bizlerde utanıyor olduğumuzu ve üzüntü duyduğumuzu tüm kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI”

Evet, şehirde STK’larla Milletvekili Kendirli arasındaki hiç olmaması gereken “manzara-i umumiye” aynen böyle.

İktidar Partisi yönüyle şehirde süreci geren ve bilinen bir kesimin aksine; iktidar partisinin yeni atanıp seçilen Seher Ünsal hanımefendinin başkanlığındaki yeni parti yönetimi, kutuplaşma yerine şehir için işbirliği ve diyaloğu hâkim kılmak adına doğrusu bir umut verici gelişme olarak görüldü.

Derdi, yaşadığı şehir olanlar için bir heyecan yaratırken, İktidar partisi mensubu vekilin tutumu ile yeni teşkilat tutumu arasında sıkışan sadece bir şehir değil, AK Parti tabanı da aynı sıkışıklığı ve anlamsızlığı yaşıyor.

Sanki bir el şehirde iç barışıklık adına ne varsa infilak ettirmek ve diyaloğu tümden yok etmek, şehri “cepheleştirmek” için  için çırpınıyor.

Uzakta değil AK Parti içinde ki malum arkadaş gurubu, yeni yönetimi ve İl Başkanı Seher Ünsal hanımı neredeyse muhalefetin yanında göstererek  kaybettikleri teşkilattan dışarı atmak için öylesine olağanüstü bir gayret gösteriliyor ki;  “yapamayacak yakında gidecek” naraları atılıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Emeğe Saygı Lütfen.