12 Temmuz 2024

Cahiliye Arapları Kızlarını Diri Diri Gömerken , Türklerde Kadın Baş Tacıydı

İranlıların İslam öncesi dinleri olan Zerdüştlük; kadını, “kötü, kirli ve şeytanın yansıması” sayar. Türklerin İslam’dan önceki dini olan Şaman”lıkta’de kadın “Kutsal”dır. Türkler, Arap ve İran kültürünün aksine kadına değer verir. İranlıların da Arapların da süreç içinde Türkler gibi …

error: Emeğe Saygı Lütfen.