Tagged: adnan yılmaz

0

Kırşehir Tarihi Kronolojisi

İ.Ö.3000-2000…………….. İlk Tunç Çağı   İ.Ö.1650-1200…………….. Hititler   Dönemi   İ.Ö.1200-675……………….Fringler  Dönemi   İ.Ö.546-332……………….. Persler    Dönemi   İ.Ö.332-İ.S 18………………Kapadokya Krallığı Dönemi   18-395………………………Roma Dönemi   395-1070……………………Bizans Dönemi   1070’ler…………………….Kutalmışoğlu  Süleyman Şah’ın Kırşehir’in de bulunduğu bölgeyi...

1

“TÜRKÇE’NİN RESMİ DİL OLARAK İLAN EDİLİŞİNİN EN BÜYÜK ŞEREF PAYI, KIRŞEHİR’E DÜŞER”

ÂŞIK PAŞA’NIN “GARÎB-NÂME ” İLE ORTAYA ÇIKTIĞI BU BAŞKALDIRI; ATATÜRK’ÜN “DİL DEVRİMİ’YLE DE BULUŞACAK OLAN TÜRKÇENİN İSTİKLAL MÜCADELESİYDİ Türkçe’nin bir “yönetim dili” olarak 1277’de, Karamanoğlu Mehmet Bey’in girişimiyle oluşu tarihsel olarak dikkate değer bir yeniliktir. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya tahtını...

3

Bugünlerimize Işık Tutan, Tarihimizde Bir “Cepheleştirme” ve “Hasımlaştırma” Hareketi Olarak; “VATAN CEPHESİ”VE DE“KIRŞEHİR FACİASI”NIN İÇ YÜZÜ

Adnan YILMAZ   Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar kendilerine oy vermeyen ve Osman Bölükbaşı ile Dört arkadaşını Meclis’e gönderen bir vilayet için, kızgınlığını ve ilkel intikam duygularını saklayamamış “Kırşehir’i ilçe yapacağız” demeye başlamıştı bile… 1954‘te...