Tagged: Küçük Asya’nın Kır-Şehri

0

Kırşehir Tarihi Kronolojisi

İ.Ö.3000-2000…………….. İlk Tunç Çağı   İ.Ö.1650-1200…………….. Hititler   Dönemi   İ.Ö.1200-675……………….Fringler  Dönemi   İ.Ö.546-332……………….. Persler    Dönemi   İ.Ö.332-İ.S 18………………Kapadokya Krallığı Dönemi   18-395………………………Roma Dönemi   395-1070……………………Bizans Dönemi   1070’ler…………………….Kutalmışoğlu  Süleyman Şah’ın Kırşehir’in de bulunduğu bölgeyi...