Tagged: Osmanlılar

0

DULKADİR BEYLİĞİ VE KIRŞEHİR

Daha xvı. yy. başlarında Dulkadir eline mensup oymakların Ankara bölgesine kadar geçtikleri görülmekle birlikte Kayseri ve Kırşehir bölgesi de bu elin yerleşme sahaları arasında yer almıştı. Nitekim Kırşehir’de bu ele mensup “Dulkadir” adını taşıyan...